3 Şubat 2012 Cuma

Azərbaycanın tarixi

                 Azərbaycanın  tarixi

Azərbaycanın  çox  şanlı  tarixi  var. Azərbaycanda  Cavanşir, Babək, Şah  İsmayıl  Xətayi ,Koroğlu , Cavad  xan  və s.  kimi  oğullar  yetişib. Bu vətən oğulları  həmişə  Vətənin xeyri haqqında fikirləşiblər. Məsələn, Cavanşir gecələrini yuxusuz keçirir, öz vətəninə necə faydalı olmaq haqqında fikirləşirdi.  
9-cu əsrdə  ərəblər Azərbaycanı işğal edərkən Babək öz xalqını düşmənlərdən azad etməyi qərara aldı. O, ərəblərə qarşı  20 ildən artıq mübarizə apardı. Baxmayaraq ki, o, məğlub oldu, onun mübarizəsi Ərəb Xilafətini  kökündən sarsıtdı.O, öz xalqının ,Vətəninin uğrunda özünü qurban verdi.
Mən deyə bilmərəm ki, tariximizdə qara səhifələr yoxdur. Çünki Azərbaycanın  coğrafi mövqeyi , təbiəti , təbii sərvətləri həmişə  yadellilərin diqqətini cəlb edib və sülhsevər, qonaqpərvər Azərbaycan xalqı həmişə öz qonşularından xəyanət görüb .Tariximizdə çoxlu  faciələr  var: Bərdə faciəsi (ruslar tərəfindən ) , XIII-XIV əsrlərdəki faciələr (monqollar tərəfindən) , XVII-XVIII əsrlərdəki faciələr (ruslar tərəfindən ), 1804-cü il Gəncə faciəsi (ruslar tərəfindən ) və s.
1828-ci ildə Azərbaycan  Türkmənçay  müqaviləsinə  görə  iki hissəyə  parçalandı. Şimali Azərbaycan Rusiyaya,  Cənubi Azərbaycan İrana verildi. Araz çayı isə iki hissə arasında sərhəd oldu. 1918-ci il mayın 28-də M. Ə.RƏSULZADƏ  hakimiyyətə gəldikdən sonra  Şimali Azərbaycan  azad olundu. Cənubi Azərbaycan isə hələ də İranın tərkibindədir.
Böyük kədərlə deməliyəm  ki, tarix boyu BORÇALIMIZ Gürcüstana, DƏRBƏNDİMİZ Rusiyaya,AZƏRBAYCANIN cənnət diyarı  GÖYÇƏ mahalı isə ermənistana “ hədiyyə edilib”. Halbuki, ermənilərin tarixən öz torpaqları belə olmayıb. Onlar həmişə  bizim torpaqlarımızda yaşayıblar və indidə yaşayırlar. Onlar eyni zamanda  AZƏRBAYCANIN gözü olan QARABAĞI  işğal ediblər, 20 YANVAR faciəsini, 26 FEVRAL XOCALI  SOYQIRIMINI törədib, qocalara ,qadınlara , uşaqlara ağlasığmaz vəhşiliklər  ediblər. Amma onlar bilməlidirlər ki, QARABAĞ  bizimdir və belə də olacaq.Sonda demək istəyirəm ki, mən fəxr edirəm ki,AZƏRBAYCAN kimi qəhrəman bir  ölkənin  vətəndaşıyam və inanıram ki, biz torpaqlarımızı tezliklə  mənfur düşməndən xilas edəcəyik. AZƏRBAYCAN  məğlubedilməzdir!
 
       
    

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder