3 Şubat 2012 Cuma

Ədəbiyyat və incəsənət

Rayonumuzun görkəmli şəxsiyyətləri eləcə də ədəbiyyatşünasları

 
Rayonumuz İsmayıllı çox görkəmli şəxsiyyətlər yetişdirib. Belə  bənzəri olmayan şəxsiyyətlərdən görkəmli alim və yazıçı olan Manaf Süleymanovu, həkim,din xadimi Molla Məhəmməd Rzanı, Azərbaycanda qadın hərəkatının görkəmli xadimlərindən biri “Azərbaycan jurnalının” redaktoru və ən nəhayət tarix elmləri namizədi Hökümə Sultanovanı, Azərbaycan diviziyasında alay komandiri kimi çalışan Seyfulla Mehdiyevi,akademik, kimya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi Soltan Mehdiyevi, respublikamızda ilk hüquq məktəbinin direktoru, BDU-nun müəllimi olmuş, beynəlxalq hüquq mütəxəssisi Yusif Rəhimlini, Azərbaycan xalq rəssamı Ağa Mehdiyevi, iqtisad elmləri namizədi, ilk qadın gəmi kapitanı Şövkət Səlimovanı, eləcə də, geologiya-mineralogiya elmləri namizədi Səfurə Süleymanovanı və başqalarını misal göstərmək olar.
Yurdumuz İsmayıllıda çoxlu savadlı insanlar yaşayıb-yaradıb. Belə dahilərdən biri də texnika elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi, beynəlxalq mühəndislik Akademiyasının akademiki Tofiq İsmayılovu misal gösyərmək olar. Tofiq Kzım oğlu İsmayılov 1933-cü ildə İsmayıllı rayonun Basqal kəndində anadan olmuş, 1991-ci ildə isə vəfat etmişdir. O, Y.A, Qaqarinin adını daşımış pionerlər sarayının aviamodel dərnəyində başlamışdır. 1951-ci ildə orta məktəbi bitirərək, Moskvadakı Elektrotexniki Rabitə İnsitutuna daxil olmuşdur. 1982-ci ildən  ömrünü sonunadək Kosmik Tədqiqatlar Elm –İstehsalat Birliyinin baş redaktoru-baş konstruktoru vəzifəsində işləmişdir. Onun təşəbbüsü ilə Bakıda ilk dəfə olaraq Aerokosmik İnformasiya Elmi-Tədqiqat İnsitutu və respublikamızda ekoloji problemləri aerokosmik üsul və vasitələrlə öyrənən Ekologiya İnistitutu yaradılmışdır. O, 200 – dən artıq işin və ixtiranın müəllifidir. Əbulhəsən  Əzəkbərzadə Azərbaycan xalq yazışısıdır. Çingiz Ələkbərzadə (1936-1999).O, Azərbaycan Dövlət Univerisitetinin filologiya fakultəsini bitirdikdən sonra 1960-cı ildə Əlibayramlıda müəllim işləyib. Onun “Vulkan”, “Hamilə dəniz”, “Alman şərabı”, “Çılpaqlı”, “Zindan”, “Qumarbaz”və s.əsərlərini misal göstərmək olar.
 
Sizə sevimli şairimiz Musa Yaqubun Əbu dünyanın qara daşı göyərməz şerini təqdim edirik.
 
 Bu dünyanın qara daşı göyərməz.

 Leyləklərin çöp yuvası boş qalıb,
 Bahar gedib, payız gəlib,qış qalıb,
 Göy çəməndə ocaq yanıb, daş qalıb,
 Bu dünyanın qara daşı göyərməz.
 
 Nə o ocaq közərəsi, sönəsi,
 Ötən günlər bir də geri dönəsi.
 Qəm eləmə könlümün bir dənəsi,
 Bu dünyanın qara daşı göyərməz.
O gül yanaq bənddir bir xoş baxışa,
 Körpə budaq əl açıbdır yağışa,
 Min baharın hərarəti yığışa,
 Bu dünyanın qara daşı göyərməz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder